Kérje Ön is adózási híreinket!

Hírlevelünk küldését bármikor megszüntetheti.

ADÓHÍREK - Adózás - Nyugdíj - Bérkalkulátor - Nyugdíjkalkulátor XMAP Friss hírek Családi pótlék 2011 - 2012 - Családi pótlék összege 2011 - 2012
Családi pótlék 2011 - 2012 - Családi pótlék összege 2011 - 2012

Családi pótlékCSALÁDI PÓTLÉK 2011 - 2012. Nevelési ellátás, iskoláztatási támogatás - Családi pótlék.

Az állam családi pótlék formájában járul hozzá a gyermek neveléséhez, iskoláztatásához. A családi pótlék nevelési ellátás vagy iskoláztatási támogatás jogcímen illeti meg a jogosult szülőt illetve nevelőt.

A nevelési ellátás a gyermek születésétől a tankötelezetté válása évének október 31-ig jár, de a kérelmező nevelési ellátásra saját jogán is jogosultságot szerezhet. Saját jogán az kérelmezheti a nevelési ellátást, aki a 18. életévét betöltötte, tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos és iskoláztatási támogatásra való jogosultsága megszűnt.

Nevelési ellátásra az alábbi személyek jogosultak:

 • a saját háztartásban nevelt gyermek vér szerinti, vagy örökbe fogadó szülője,
 • a saját háztartásban nevelt gyermek szülőjével együtt élő házastárs,
 • az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás már folyamatban van,
 • a nevelőszülő, a hivatásos nevelőszülő és a gyám,
 • akinél a gyermeket a Gyvt. alapján ideiglenes hatállyal elhelyezték.

Iskoláztatási támogatás. Az iskoláztatási támogatás a tankötelessé válás évének november 1-jétől a tankötelezettség teljes időtartamára, valamint a tankötelezettség megszűnését követően közoktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermekre tekintettel annak a tanévnek az utolsó napjáig jár, amelyben a gyermek a 20. életévét, sajátos nevelési igényű gyermek esetén a 23. életévét betölti.

A családi pótlékra való jogosultság szempontjából saját háztartásban nevelt gyermeknek kell tekinteni azt, aki a szülővel életvitelszerűen él együtt, és a szülő a gyermek gondozásában rendszeres jelleggel részt vesz.

A családi pótlék iránti kérelmet a munkahelyen működik családtámogatási kifizetőhely, ennek hiányában a a Magyar Államkincstárnak a kérelmező lakóhelye szerint illetékes megyei igazgatósága bírálja el, és ide is kell benyújtani. Amennyiben a benyújtás időpontjában a jogosultsági feltételek fennállnak, az ellátás már az igény benyújtásának időpontjától jár.

A családi pótlék összege:

 • Egy gyermekes család esetén 12.200,-Ft/hó
 • Egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén 13.700,-Ft/hó
 • Kétgyermekes család esetén gyermekenként 13.300,-Ft/hó
 • Két gyermeket nevelı egyedülálló esetén gyermekenként 14.800,-Ft/hó
 • Három, vagy több gyermeket nevelő család esetén gyermekenként 16.000,-Ft/hó
 • Három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 17.000,-Ft/hó
 • Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család esetén gyermekenként 23.300,-Ft/hó
 • Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 25.900,-Ft/hó
 • Nagykorú fogyatékos esetén 20.300,-Ft/hó
 • Intézményben elhelyezett gyermek esetén 14.800,-Ft/hó

MI MENNYI 2011-ben - Családi pótlék - Itt letölthető


 
IWIWSatartlapGoogle bookmarkDel.icio.usTwitterLinkter.huvipstart.huFacebookDiggUrlGuru.huBlogter.hu


Hozzászólás csak regisztrált felhasználók részére engedélyezett.
Kérjük regisztráljon oldalunkon vagy jelentkezzen be!