Munkaviszony létesítéséről és megszűnéséről illetve megszüntetéséről a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezik. Most, ebben a cikkünkben a próbaidő alatti munkaviszony megszüntetésének lehetőségeit ismertetjük.

 

Felmondás próbaidő alatt a munkáltató részéről

Próbaidő alatt a munkáltató a munkaviszonyt  azonnali hatállyal - indokolás nélkül - megszüntetheti. Fontos tudni azonban, hogy a felmondást minden esetben írásba kell foglalni és a felmondásnak tartalmilag meg kell felelnie a Munka Törvénykönyve előírásainak. Mindenképpen figyelni kell arra, hogy a munkavállaló a felmondólevelet, azaz a próbaidő alatti azonnali felmondást még a próbaidő letelte előtt átvegye. Az esetlegesen meghiúsult személyes átadást tanúkkal kell igazoltatni, levélben történő értesítés esetén meghatározó dátum az átvétel ideje.

 

Felmondás próbaidő alatt a munkavállaló részéről

A munkaviszonyt a munkavállaló szintén próbaidő alatt azonnali hatállyal megszüntetheti. Ezt a felmondást a munkavállalónak indokolnia nem kell. A próbaidő alatti azonnali hatályú felmondást úgy kell intézni, hogy azt a munkáltató még a próbaidő letelte előtt bizonyíthatóan átvegye. Gyakorlatban ezt úgy lehet megoldani, hogy a felmondó levelet a munkáltató képviselőjének személyesen kell átadni és a saját példányon az átvétel megtörténtét és dátumát igazoltatni.

 

Eljárás a munkaviszony megszűnésekor

A munkavállalónak a munkaviszonya megszűnésekor a munkakörét át kell adni, általában volt munkahelyi vezetőjének és a volt munkáltatójával el kell számolni. A munkáltatónak 5 munkanapon belül a volt munkavállalója részére ki kell fizetni a munkabérét és egyéb járandóságait. Ekkor kell kiadni a munkaviszony megszűnésével kapcsolatos igazolásokat, az úgynevezett "kilépő papírokat" is. A munkáltató a munkavállaló kérelmére a munkavállaló munkáját írásban értékeli.