Jelenléti ív 2015 mintaA Munka Törvénykönyve (azaz a 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről) rendelkezik arról, hogy minden munkáltatónak kötelessége a rendes és a rendkívüli munkaidő, a készenlét és a szabadság idejének nyilvántartása.

A Munka Törvénykönyve 134. §-a előírja, hogy a vezetett nyilvántartásból naprakészen megállapíthatónak kell lennie a teljesített rendes és rendkívüli munkaidő, valamint a készenlét kezdő és befejező időpontjának is. 

A fentiekből következik, hogy a jelenléti ív fontos dokumentum a munkaidő nyilvántartás rögzítésére. Konkrét módon egyetlen jogszabály sem hivatkozik a "Jelenléti ív" megnevezésre, de hagyományosan, a szokásokhoz híven minden munkáltató jelenléti ív vezetése révén tesz eleget nyilvántartási kötelezettségének. Ez azért is jó módszer, mert a jelenléti ív nem csak kötelező nyilvántartásként funkcionál, hanem a bérszámfejtés alapja is egyben. Ezért célszerű a jelenléti ív vezetésénél úgy eljárni, hogy maguk a dolgozók jegyezzék be a munkaidő kezdetét és a munkaidő végét, valamint aláírásukkal hitelesítsék azt. Ezzel sok későbbi esetlegesen felmerülő vitás kérdés előzhető meg.

 

Milyen jelenléti ívet használjunk?

A jelenléti ív vezetése minden esetben a helyi sajátosságok függvénye, tehát alakítsuk úgy a nyilvántartási rendszerünket, hogy az adott körülményeknek megfeleljen. Például néhány napos vagy néhány hetes külső munka esetén használjunk az adott hétre illetve hetekre érvényes jelenléti ív nyomtatványt, amely a munka végeztével a bérszámfejtés részére leadható. Lehetőleg kerüljük el a dolgozók részére kiadott és a hónap végén beszedett nyomtatványok módszerét, hiszen a jelenléti ív utólagos kitöltése esetén megsértjük a Munka Törvénykönyve azon előírását, miszerint a nyilvántartásból naprakészen megállapítható legyen a teljesített rendes és rendkívüli munkaidő, valamint a készenlét kezdő és befejező időpontja is.

Ne feledkezzünk meg a jelenléti ív munkahelyi vezető általi hitelesítéséről, amely az adott munkahelyi vezető időközönkénti aláírását jelenti. Kisebb vállalkozások a jelenléti ív vezetését felesleges adminisztrációnak tartják, de vegyük figyelembe, hogy a munkaidő nyilvántartása a Munka Törvénykönyve alapján kötelező érvényű.

Nem árt ellenőriznünk azt sem, hogy az elmúlt időszakban vezettünk-e egyáltalában jelenléti ívet, mert a jelenléti ív vezetésének hiánya komoly mértékű munkaügyi bírság következménnyel járhat.

JELENLÉTI ÍV - JELENLÉTI ÍV LETÖLTÉS ITT