A számlázó programok és online számlázó rendszerek használatának bejelentése

2014. október 1-től érvényes a 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet, amely szerint a számlázó programok és online számlázó rendszerek használatát be kell jelenteni az adóhatósághoz. Ez azokra a számlázó programokra is vonatkozik, amelyeket korábban szereztek be,  de 2014. október 1-én használatban voltak. Ezekre a számlázó programokra vonatkozó bejelentési határidő 2014. november 15. volt.

FONTOS tudni, hogy amennyiben valaki kettős funkcionalitásban használja a számlázó programot és online számlázó rendszert, kettős bejelentési kötelezettség terheli. Figyelni kell arra a speciális esetre, ha például egy cég a számlázó programmal felvásárlási okiratot állít elő. Ebben az esetben a felvásárlási okiratot előállító programot is számlázó programként kell bejelenteni.

A NAV felé történő bejelentést a SZAMLAZO nevű nyomtatvány letöltésével tehetjük meg, amely elektronikus úton az ügyfélkapun keresztül, illetőleg papír alapon nyújtható be az állami adóhatóságnak.

Bejelentési határidők

 

Mint fentebb már írtuk, a 2014. október 1. előtt beszerzett és 2014. október 1-én még használatban lévő számlázó programok és az online számlázó programok adatait 2014. november 15-ig kell bejelenteni. Ez vonatkozik a saját fejlesztésű programokra is.

A 2014. október 1. után beszerzett, illetve használatba vett számlázó programot a használatba vételt követő 30 napon belül kell bejelenteni az adóhatósághoz. A számlázó programok használatból történő kivonását ugyancsak be kell jelenteni, a kivonást követő 30 napon belül.

Az adatlap helyes kitöltése érdekében figyelni kell arra, hogy a bejelentési kötelezettséget a tényleges használat megkezdésétől számított 30 napon belül kell teljesíteni. Nem kell bejelenteni azokat a programokat, amelyeket megvásároltunk de a használatát még nem kezdtük el, esetleg nem is fogjuk használni. Tehát a használatba nem vett számlázó program esetében nem kell a bejelentést megtenni.

Amennyiben valaki új számlázó program használatát kezdi meg, illetve új számlázó program használatára tér át, akkor egyrészt be kell jelentenie a korábban használt számlázó program használatból történő kivonását, másrészt az új számlázó program használatának megkezdését. A bejelentési kötelezettség a bérleti konstrukcióban használt számlázó programokra is vonatkozik.

Előfordulhat olyan eset, amikor a szoftvert beszerző és a szoftvert használó adóalany nem azonos, ekkor a bejelentési kötelezettség kizárólag a szoftver használóját terheli.

A használt számlázó program frissítése vagy verzióváltása esetén nem kell ismételt bejelentést tenni, ugyanis annak csak működése változik meg, maga a program a NAV számára továbbra is beazonosítható marad.

Online számlázó program bejelentése - ONLINE SZÁMLÁZÓ PROGRAM