Változik a kiküldetési rendelvény SZJA törvény szerinti megfogalmazása. Az SZJA törvény értelmezése szerint a kiküldetési rendelvény papír alapon két példányban kiállított olyan bizonylat, amely tartalmazza mindazon adatokat, amelyek szükségesek a saját gépjármű hivatali célú használatával felmerült költségek elszámolásához. Az eddigi rendelkezés kiegészül az alábbi szöveggel, miszerint "kiküldetési rendelvénynek minősül az említett adatokat tartalmazó, a digitális archiválás szabályairól szóló jogszabály rendelkezéseit is figyelembe véve zárt rendszerben kezelt és tárolt, elektronikus úton előállított bizonylat is". Magyarul ez azt jelenti, hogy az eddigi papír alapú bizonylatok helyett elektronikusan is lehet az adatokat tárolni. Úgy gondoljuk azonban, hogy a cégek továbbra is a papírt részesítik előnyben, hiszen ez a költségelszámolás alapja, amelyet a kifizetőnek és a magánszemélynek is meg kell őriznie az elévülési időpontig.

 

A kiküldetési rendelvény előnyei

 

Néhány mondatban összefoglaljuk a kiküldetési rendelvény használatának előnyeit. Az szja törvény 7. §-a szerint "a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni a kiküldetési rendelvény alapján hivatali, üzleti utazás költségtérítése címén a teljesített kilométer-távolság (futásteljesítmény) figyelembevételével az utazásra kapott összeget, feltéve, hogy a térített összeg nem haladja meg a jogszabályban meghatározott, igazolás nélkül elszámolható mértéket".

Az igazolás nélkül elszámolható költség pedig - idézve az szja törvényt - "a kifizető által a magánszemélynek a saját személygépkocsi használata miatt fizetett költségtérítés összegéből a kiküldetési rendelvényben feltüntetett km-távolság szerint az üzemanyag-fogyasztási norma és legfeljebb az állami adóhatóság által közzétett üzemanyagár, valamint 9 Ft/km általános személygépkocsi normaköltség alapulvételével kifizetett összeg".

Az szja törvény, illetve a fentebb idézett törvényi szövegek alapján egyértelműen megállapíthatjuk, hogy a magán gépjármű költségeinek elszámolása szempontjából a kiküldetési rendelvény használata az előnyös megoldás. A költségelszámolás bármelyik más módjának alkalmazásánál, járművenként szükséges a külön útnyilvántartás vezetése, és azokban az üzemi célú futás kezdő és záró kilométeróra állásának a feljegyzése.

A fentiek figyelembe vételével továbbra is népszerű a kiküldetési rendelvény használata, amely adómentes költségelszámolást tesz lehetővé.

Kiküldetési rendelvény 2015 - Kiküldetési rendelvény letöltés ITT